Oferujemy rozwiązania z zakresu telemetrii urządzeń chłodniczych. Zależnie od potrzeb klienta możemy zdalnie monitorować takie parametry jak:

  • temperaturę wnętrza urządzenia;
  • temperaturę otoczenia;
  • wilgotność otoczenia;
  • napięcie;
  • lokalizację.

W ramach usługi monitoringu udostępniamy program, który umożliwia:

  • dostęp do wszystkich odczytów w czasie rzeczywistym;
  • odczyt danych historycznych;
  • ustawienie i wysyłanie alertów.

Dodatkowo istnieje możliwość połączenia systemu monitoringu z systemem serwisowym TAM Polska: w przypadku alertu system monitoringu automatycznie powiadomi system serwisowy. Takie rozwiązanie  przyśpieszy czas usunięcia potencjalnej awarii.